Presentation av Leadgitarrist

Bibo
Hidden Finder har äran att presentera en ny leadgitarrist i bandet – Ghaleb Zidan även känd som Bibo.
Född och uppväxt i Damascus/Syrien i en artistisk familj. Hans far Ayman Zidan, en välkänd skådespelare i mellanöstern brukade ta med Bido studion där dom gör bild och ljudeditering och därifrån växte Bibos passion för musik och ljud.
Fram till 2007 var musiken bara en hobby, men ett gitarrsolo ändrade Bibos liv, det var solot i Comfortly Numb av Pink Floyd.
Efter att ha hört det för första gången bestämde han sig för att följa sin passion för musik med hjälp av en billig elgitarr och en liten förstärkare.
Efter att ha spelat med sina vänner ett litet tag tyckte Bibo att tiden var inne för att göra sin egen grej och det blev början för hans band: New Noise Order. Efter att ha gjort några gig med det bandet tyckte Bibo att det var dags att spela in låtarna han skrivit med bandet. men inbördeskriget i Syrien resulterade i bandets splittring vilket fick Bibo att fundera på att byta land istället för sin dröm. Han började om i Sverige med att göra allting själv. Skriva låtar, spela in, mixa och producera.
Att giga själv med backing tracks och tänka på den gamla goda tiden var inte tillräckligt för honom, så han började se sig om efter ett nytt band att spela i.
Hidden Finder fick bli nästa stopp
————————————————————————–
Hidden Finder is proud to present a new lead guitar player –

Ghaleb Zidan known as Bibo.
Born and raised in Damascus,Syria inside an artistic family. His father Ayman Zidan is famous actor in the middle east so he used to take bibo with him to the studios where they do film and sound editing and from there bibo’s passion for music and sound has began.
Until 2007 music was just a nice hobby. But one guitar solo changed bibo’s life. Its was Comfortly Numb from Pink Floyd.. After hearing it for the first time Bibo decide to overdrive his life and turn up the high gain of his passion, using cheap electric guitar and small amp…
After playing with his friends for a little while. He thought that the time has come to do his own thing and that was the beginning of his band (New Noise Order). After few gigs Bibo thought it was the right time to record the songs he wrote with the band but the Syrian civil war broke the band heart which made bibo think to change the place instead of changing the dream so started again in Sweden but this time alone..doing everything, recording., mixing, producing, writingsongs, singing and playing instruments. Playing gigs alone with backing tracks and thinking about the old days were not enough to him so he started looking for new bands to play with and hidden finder was his next station…

Kommentera